Świadczenie usług psychologa opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. UMOWA

4. Protokół sesja otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 05.10.2016
Podpisał: Sekretariat Mops
Dokument z dnia: 15.09.2016
Dokument oglądany razy: 1298
11.08.2020 // mops1.home.pl/bip