Świadczenie usług psychologa opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. UMOWA

4. Protokół sesja otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 02.02.2017
Podpisał: Sekretariat Mops
Dokument z dnia: 15.09.2016
Dokument oglądany razy: 1851
17.08.2019 // mops1.home.pl/bip