Informacja pokontrolna

11.12.2018

Informacje o kontrolowanym projekcie:

Tytuł projektu: "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa"
Działanie:06.01 - Aktywna Integracja
Poddziałanie:06.01.02 - Aktywizacja społeczno - zawodowa

Załącznik:


Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 368
17.08.2019 // mops1.home.pl/bip