bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referent do sekcji świadczeń rodzinnych - winiki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Malbork, dnia 31.05.2016r


Ogłoszenie o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tut. Ośrodku tj. - na referenta do sekcji świadczeń rodzinnych


-nie został wyłoniony kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.


Uzasadnienie :

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił nabór na stanowisko referenta do sekcji świadczeń rodzinnych , ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Ośrodku i zamieszczone na stronie www.bip.mops.malbork.pl dnia 25.04.2016 r.
Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko złożyło 17 kandydatów, z czego tylko 1 dokumenty aplikacyjne spełniły wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu .
Kandydatka, która spełniła wszystkie wymogi formalne w ogłoszeniu została zaproszona w dniu 30.05.2016 na rozmowę kwalifikacyjną .
Niestety decyzją Komisji Rekrutacyjnej kandydatka nie została wybrana do zatrudnienia .


Wobec tego nabór na w/w stanowisko pozostał nierozstrzygnięty .

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 838