bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 11.09.2017 z powodu:

anulacja

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Referent - Koordynator Zarządzający - wyniki

usunięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

IInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze :

„ Referent - Koordynator Zarządzający w ramach realizacji projektu pn. Mobilny i aktywny kapita ł ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja spo łeczno-zawodowa w ramach MOF Malbork – Sztum wspó łfinasowanego ze środk ów Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Podziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa ”

userfiles/file/informacja%20o%20wyniku%20naboru%20koordynator%20zarzadazjacy%20beata.pdf

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 11.09.2017
Dokument oglądany razy: 447
 
Wersja do druku