bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Formy Pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

praca socjalna,

bilet kredytowany,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

składki na ubezpieczenia społeczne,

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

sprawienie pogrzebu,

schronienie, posiłek,

niezbędne ubranie,

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 26.02.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 578