bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wprowadzanie danych kontaktowych

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Dział Świadczeń Rodzinnych
Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

starszy referent ds świadczeń rodzinnych Beata Kapuścińska


tel. 055 -647-16-08
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl

Struktura wewnętrzna działów:

1. Bieżąca kontrola przyjmowanych wniosków dotyczących przyznania dodatków z tytułu wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
2. Przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych – w tym:
- weryfikacja,
-rejestracja.
- przygotowanie wniosku do wprowadzenia do bazy danych oraz na listę wypłat z podaniem kwoty należnego świadczenia wraz z ewentualnym wyrównaniem,
3. Przygotowywanie i opracowywanie postanowień, decyzji administracyjnych związanych z realizacją świadczeń rodzinnych,
5. Sporządzanie zapytań o odpowiedzi na przekazywane Sekcji Świadczeń Rodzinnych pisma,
6. Bieżąca rejestracja, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach dla świadczeniobiorców,
7. Przygotowywanie materiałów do przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
8. Sporządzanie zestawień, wykazów zleconych przez przełożonego oraz dotyczących przepisów świadczeń rodzinnych,
9. Bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych,
10. Wykonywanie innych poleceń przekazanych przez przełożonego,
11. Zastępstwo w razie nieobecności Pani Patrycji Kotowskiej,
12. Odpowiedzialność za stan dokumentacji, jej zgodność z przepisami, terminowość i prawidłowe wykonanie zadań na zajmowanym stanowisku.

Świadczenia rodzinne ( podstawa prawna, zasady):
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 26.02.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 5 500