bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ośrodek Wsparcia Rodziny – projekt systemowy, priorytet VII

"Kapitał Ludzki"

Projekt ”OŚRODEK WSPARCIA RODZINY”

MOPS w Malborku rozpoczął realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Oferta projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodziny” skierowana jest do grupy 20 osób, klientów MOPS w Malborku i obejmuje cykl szkoleń w terminie od września do grudnia:

 

 1. Sesje psychologiczne
 2. Zajęcia integracyjne.
 3. Warsztaty psychoedukacyjno-treningowe: blok zajęć z zakresu psychologii komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, rozwijania umiejętności pracy, relaksu i odpoczynku.
 4. Zajęcia w grupach pomocowych: wspólne działania, wspierania i pomoc innym członkom grupy.
 5. Udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym.
 6. Sesje aktywizacji zawodowej
 7. Warsztaty samopoznania: blok zajęć z zakresu analizy własnych potrzeb, postrzegania samego siebie, oceny kwalifikacji, określenia trudności i rozpoznanie celów zawodowych.
 8. Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy: sytuacja na rynku pracy, wymagania zawodowe, pisanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwania pracy przez Internet, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą.
 9. Indywidualna ocena zawodowa i Indywidualny Plan Działania

III. Szkolenie komputerowe

 1. Podstawy obsługi programów użytkowych (Excel, Word)
 2. Korzystanie z sieci Internet
 3. Obsługa prawna
 4. Usługi radcy prawnego

 

– Udział w zajęciach Ośrodka Wsparcia Rodziny jest nieodpłatny.

– Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad.

– Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają świadectwa oraz Indywidualne Plany Działań, dzięki którym otrzymają wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku w postaci propozycji szkoleń zawodowych lub ofert pracy.Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 27.02.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 499