bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

Akty Prawne

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 114)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 3)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622)

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2010 nr 50 poz. 301)

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U.nr 219 poz. 1706)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy i niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 237 poz. 1654 z 2008 roku)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz.U. z dnia 4 lipca 2005 nr 119 poz. 1007)

Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. 2012 r. poz. 1228 r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego(Dz.U. 298 z 2011 r. poz. 1770)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego. (Dz.U. 2008 nr 78 poz. 469.)

Uprawnieni
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego/Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 14.07.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 14.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 011