bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

DZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY

Referent ds. finansowo-gospodarczych Anna Wilczewska

tel.55 647-27-81 wew.34

Zakres obowiązków:
1.Prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe i bhp,materiały do zachowania czystości oraz prowadzenie ewidencji ilościowej wydanych środków czystości i bhp.
2.Nadzór nad wykonywaniem prac sprzątaczek].
3.Nadzór nad rozmieszczeniem składników majątkowych w pomieszczeniach biurowych oraz ich aktualizacja.
4.Sporządzanie aktualnych spisów inwentarza w poszczególnych pomieszczeniach biurowych oraz ich aktualizacja .
5.Administrowanie budynkiem zajmowanym przez MOPS
6.Wypisywanie kart drogowych dla kierowcy MOPS oraz stacji socjalnej Joannitów
-rozliczenie kierowcy z zużycia paliwa codziennie
-rozliczenie kierowcy z zakupu paliwa
-inwentaryzacja paliwa
7.Przestrzeganie trybu zamówień publicznych.
8.Pobieranie, rozliczanie i wydawanie bonów obiadowych dla podopiecznych ośrodka , zgodnie z podjętymi decyzjami w powyższym temacie .
9.Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej i zaangażowanie środków w oparciu o plan finansowy ośrodka.
10.Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w tut. ośrodku pod względem technicznym ( sygnalizowanie o występujących nieprawidłowościach w celu prawidłowego zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi w ośrodku)
11.Rozliczenie bilingów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników MOPS.
12.Rozliczenie czynszu mieszkalnego.
13.Prowadzenie zagadnień związanych z ubezpieczeniem tut. Ośrodka oraz ubezpieczaniem samochodów służbowych MOPS i Stacji Socjalnej .
14.Prowadzenie zagadnień związanych z przesyłaniem danych do Urzędu Marszałkowskiego o korzystaniu ze środowiska.
15.Prenumerata literatury fachowej.
16.Zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy referenta (zatrudnionego w sekretariacie).
17.Inne prace zlecone przez dyrektora ośrodka .Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 04.05.2016
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 255