bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych informacji

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU - informuje, że

od dnia 3 kwietnia 2018 r. następuje zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

OBSŁUGA BIEŻĄCA tj. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z :

- świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem dla opiekuna, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - POKÓJ NR 2
- świadczeniami nienależnie pobranymi - POKÓJ NR 2
- świadczeniem wychowawczym (500+) - POKÓJ NR 3
- świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - POKÓJ NR 4
- świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem rodzicielskim - POKÓJ NR 5
- Kartą Dużej Rodziny , jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym - POKÓJ NR 6


W GODZINACH:

poniedziałek: 9.00 do 13.00
wtorek: 9.00 do 13.00
środa: 11.00 do 15.00 (od 15.00 do17.00 pokój dyżurujący)
czwartek: 9.00 do 13.00
piątek: nieczynne (praca administracyjna Sekcji)

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można:

- przesyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki

- przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

- lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

Aktualności

Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków w sekcji Świadczeń Rodzinnych

30.07.2019

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2019/2020 od dnia 1 SIERPNIA 2019 r. Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2019/2020

Informacja pokontrolna

11.12.2018

Informacje o kontrolowanym projekcie:

Tytuł projektu: "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa"
Działanie:06.01 - Aktywna Integracja
Poddziałanie:06.01.02 - Aktywizacja społeczno - zawodowa

Komunikat w sprawie zmiany czasu pracy sekcji świadczeń rodzinnych

30.06.2017

Informacja dotycząca zmiany czasu pracy działu świadczeń rodzinnychOpublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 30.03.2018
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 71 492