bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych informacji

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU - informuje, że

od dnia 3 kwietnia 2018 r. następuje zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

OBSŁUGA BIEŻĄCA tj. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z :

- świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem dla opiekuna, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - POKÓJ NR 2
- świadczeniami nienależnie pobranymi - POKÓJ NR 2
- świadczeniem wychowawczym (500+) - POKÓJ NR 3
- świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - POKÓJ NR 4
- świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem rodzicielskim - POKÓJ NR 5
- Kartą Dużej Rodziny , jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym - POKÓJ NR 6


W GODZINACH:

poniedziałek: 9.00 do 13.00
wtorek: 9.00 do 13.00
środa: 11.00 do 15.00 (od 15.00 do17.00 pokój dyżurujący)
czwartek: 9.00 do 13.00
piątek: nieczynne (praca administracyjna Sekcji)

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można:

- przesyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki

- przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

- lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

Aktualności

OGŁOSZENIE

07.07.2020

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MALBORKU INFORMUJE, że od miesiąca LISTOPADA 2020 r. zmienia się harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

OGŁOSZENIE

23.06.2020

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Malbork na lata 2021-2025”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.06.2020 r. do 20.07.2020 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Malborka mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej.

KOMUNIKAT - składanie wniosków

04.06.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2020 / 2021 w okresie od 1 LIPCA 2020 r. do 31 LIPCA 2020 r. wnioski o ustalenie uprawnień do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 +

można składać tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ !!!

Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

01.04.2020

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi możliwości wstrzymania wypłat gotówki przez placówki bankowe Dyrektor MOPS zwraca się z gorącym apelem o zakładanie lub podawanie posiadanych numerów rachunków bankowych, na które Ośrodek będzie dokonywał przelewu świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej.Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 30.03.2018
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 71 712