bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych informacji

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU - informuje, że

od dnia 3 kwietnia 2018 r. następuje zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

OBSŁUGA BIEŻĄCA tj. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z :

- świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem dla opiekuna, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - POKÓJ NR 2
- świadczeniami nienależnie pobranymi - POKÓJ NR 2
- świadczeniem wychowawczym (500+) - POKÓJ NR 3
- świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - POKÓJ NR 4
- świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem rodzicielskim - POKÓJ NR 5
- Kartą Dużej Rodziny , jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym - POKÓJ NR 6


W GODZINACH:

poniedziałek: 9.00 do 13.00
wtorek: 9.00 do 13.00
środa: 11.00 do 15.00 (od 15.00 do17.00 pokój dyżurujący)
czwartek: 9.00 do 13.00
piątek: nieczynne (praca administracyjna Sekcji)

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można:

- przesyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki

- przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

- lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

Aktualności

Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

01.04.2020

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi możliwości wstrzymania wypłat gotówki przez placówki bankowe Dyrektor MOPS zwraca się z gorącym apelem o zakładanie lub podawanie posiadanych numerów rachunków bankowych, na które Ośrodek będzie dokonywał przelewu świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej.

Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

24.03.2020

MOPS w Malborku informuje, iż w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone uruchomiono platformę gov.pl przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

16.03.2020

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MALBORKU INFORMUJE, że od dnia 16.03.2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, nie będzie możliwości załatwienia swoich spraw osobiście.

Prosimy składanie wniosków poprzez elektroniczne platformy E-puap, Empatia, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.malbork.pl drogą pocztową oraz telefonicznie na nr telefonu:

Zmiana organizacji pracy i obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

12.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, że ogranicza bezpośrednie kontakty z klientami Ośrodka i wprowadza możliwość:

  • składania wniosków o udzielanie wszelkiej pomocy poprzez elektroniczne platformy E-puap, Empatia, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.malbork.pl oraz telefonicznie na nr telefonu: 55-647 27 81; 55-647 27 82; 55-647 27 83 a także drogą pocztową.
  • w dalszej kolejności pracownicy ośrodka będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy.


Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 30.03.2018
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 71 629