bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Naprawa linków

Świadczenie usług pedagoga w projekcie pn. Malbork na +

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji i doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży ich rodziców/opiekunów prawnych - uczestników projektu pn. „Malbork na „+” - działania społeczne”


WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 80340000-9 - USŁUGI EDUKACJI SPECJALNEJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Projekt pn. „Malbork na „+” - działania społeczne”

Załącznik:Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 15.11.2019
Podpisał: Anna Wilczewska
Dokument z dnia: 17.09.2019
Dokument oglądany razy: 920