bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja linków

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w projekcie pn. Malbork na +

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży: wsparcie psychokorekcyjne

dla uczestników projektu pn. „Malbork na „+” - działania społeczne”

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 80000000-4 USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Projekt pn. „Malbork na „+” - działania społeczne”

Załącznik:Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 20.11.2019
Podpisał: Anna Wilczewska
Dokument z dnia: 16.10.2019
Dokument oglądany razy: 996