bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Akty Prawne

I. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2220 ze zm.)


II. Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 670 ze zm.)


III. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2092 ze zm).


IV. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)


V. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1390)


VI. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2019 r. poz. 473)


VII. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018 r. poz. 1061)



Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 02.03.2020
Podpisał: Monika Sobczyńska
Dokument z dnia: 02.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 973