bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komunikat

UWAGA!!


Obsługa interesantów odbywa się odpowiednio:

pokój Nr 2

 • ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE,
 • ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE,
 • KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO


pokój Nr 3

 • ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, tzw. „500+”
 • ŚWIADCZENIE „DOBRY START tzw. 300+”


pokój Nr 4

 • ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


pokój Nr 5

 • ZASIŁEK RODZINNY I ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


pokój Nr 6

 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KARTA DUŻEJ RODZINY, „ZA ŻYCIEM”

 • poniedziałek: 9.00 do 13.00
 • wtorek: 9.00 do 13.00
 • środa: 11.00 do 16.30
 • czwartek: 9.00 do 13.00
 • piątek: nieczynne (praca administracyjna )

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

 • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki
 • tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

 • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

DRUKI MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ ZE STRONY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJOpublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 02.03.2020
Podpisał: Monika Sobczyńska
Dokument z dnia: 02.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 261