Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje

– świadczenia

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wydawanie druków

oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

odbywa się odpowiednio w siedzibie SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17  parter
pokój Nr 17

w godzinach:

poniedziałek: 8.00 do 14.00
wtorek: 8.00 do 14.00
środa: 9.00 do 17.00
czwartek: 8.00 do 14.00
piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane
dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

lub składać w sekretariacie tut. MOPS
(pokój nr 12, II piętro)
ul. Słowackiego 74