Zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

InformacjaInformujemy, iż od dnia 24 grudnia 2018 r. obsługa interesantów w Sekcji Świadczeń Rodzinnych odbywa się  odpowiednio:

 

pokój nr 2

 • Świadczenia nienależnie pobrane,
 • Świadczenia opiekuńcze,
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 

pokój nr 3

 • Świadczenia wychowawcze, tzw. „500+”
 • Świadczenie „Dobry Start” tzw. „300+”

 

pokój nr 4

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

pokój nr 5

 • Zasiłek rodzinny i świadczenie rodzicielskie

 

pokój nr 6

 • Zasiłek pielęgnacyjny,
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 •  Karta Dużej Rodziny,
 • „Za życiem”

 

W godzinach:

 • poniedziałek: 9.00 do 13.00
 • wtorek: 9.00 do 13.00
 • środa: 11.00 do 17.00
 • czwartek: 9.00 do 13.00
 • piątek: nieczynne (praca administracyjna)

 

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

 

 • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki
 • tradycyjną drogą pocztową na adres:

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

 

 • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

 

Druki można również pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Do pobrania:  Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin