Komunikaty

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2019/2020 od dnia 1 SIERPNIA 2019 r. wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2019/2020

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • świadczenia wychowawczego (500+)
  • świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 +

odbywać będzie się w sekcji Świadczeń Rodzinnych pokój Nr 17, w godzinach

poniedziałek: 8.00 do 14.00
wtorek: 8.00 do 14.00
środa: 9.00 do 16.30
czwartek: 8.00 do 14.00
piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

  • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki
  • tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

  • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

 

DRUKI MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ ZE STRONY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – link do strony: www.gov.pl