Godziny pracy ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku jest czynny w godzinach od 7:00 do 15:00.


 • Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 9:00 do 15:00
 • Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od godz. 8:00 do 11:00 w siedzibie Ośrodka. Od godz. 11:00 do 15:00 praca w terenie oraz uzupełnianie dokumentacji.
 • Pracownicy Stacji Socjalnej Joannitów przyjmują interesantów:
  w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 10:00. Od godz. 10:00 do 15:00 pracownicy wykonują patronaże w środowisku. Środa jest dniem, w którym Stacja jest zamknięta dla klientów – dzień organizacyjny.
 • Specjalista ds. BHP w poniedziałki i czwartki od godz.8:00 do 10:00
 • Radca prawny przyjmuje w budynku starostwa powiatowego – codziennie w godzinach 10:30-14:00 – pokój 230
 • Pozostali pracownicy Ośrodka – praca na swoich stanowiskach od 7:00 do 15:00.
 • Kasa Ośrodka – wpłaty/wypłaty dla klientów od godz. 11:00 do 13:00.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku, parter Pl. Słowiański 17


Obsługa bieżąca

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do:

 • świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia wychowawczego (500+)
 • Karty Dużej Rodziny

pokój Nr 17, w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 8.00 do 14.00
środa: od 9.00 do 17.00

Obsługa interesantów w pozostałych sprawach odbywa się:

poniedziałek: 9.00 do 13.00
wtorek: 9.00 do 13.00
środa: 11.00 do 17.00
czwartek: 9.00 do 13.00
piątek: nieczynne

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74