Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2020/2021 w okresie od 1 LIPCA 2020 r. do 31 LIPCA 2020 r. wnioski o ustalenie uprawnień do:

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 +

można składać tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ !!!

Przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2020/2021 odbywać będzie się od dnia 1 sierpnia 2020 w SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH pokój Nr 17, w godzinach

 • poniedziałek: 8.00 do 14.00
 • wtorek: 8.00 do 14.00
 • środa: 9.00 do 16.30
 • czwartek: 8.00 do 14.00
 • piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

 • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki
 • tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

 • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

DRUKI MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ ZE STRONY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.