wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU Sekcja Świadczeń Rodzinnych

informuje, że wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do :

– świadczeń rodzinnych

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– świadczenia wychowawczego (500+)

– specjalnego zasiłku opiekuńczego

Na okres zasiłkowy 2017/2018

odbywać będzie się od dnia 1 sierpnia 2017

Starostwo Powiatowe, Pl. Słowiański 17 w Malborku (parter)

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

pokój Nr 17, w godzinach

poniedziałek: 8.00 do 14.00

wtorek: 8.00 do 14.00

środa: 9.00 do 17.00

czwartek: 8.00 do 14.00

piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

– drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki

– tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

ul. Słowackiego 74

82-200 Malbork

lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74