zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – informuje, że

od dnia 3 kwietnia 2018 r. następuje zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

OBSŁUGA BIEŻĄCA tj. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z :

świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem dla opiekuna, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – POKÓJ NR 2

świadczeniami nienależnie pobranymi – POKÓJ NR 2

świadczeniem wychowawczym (500+) – POKÓJ NR 3

– świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – POKÓJ NR 4

świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem rodzicielskimPOKÓJ NR 5

Kartą Dużej Rodziny , jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłkiem pielęgnacyjnymPOKÓJ NR 6

W GODZINACH:

poniedziałek: 9.00 do 13.00

wtorek: 9.00 do 13.00

środa: 11.00 do 15.00 (od 15.00 do17.00 pokój dyżurujący)

czwartek: 9.00 do 13.00

piątek: nieczynne (praca administracyjna Sekcji)

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można:

– przesyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki

– przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

ul. Słowackiego 74

82-200 Malbork

– lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74