Zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2018 r. następuje zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z :

  • świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem dla opiekuna, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – pokój nr 2
  • świadczeniami nienależnie pobranymi – pokój nr 2
  • świadczeniem wychowawczym (500+) – pokój nr 3
  • świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – pokój nr 4
  • świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem rodzicielskim – pokój nr 5
  • Kartą Dużej Rodziny , jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym – pokój nr 6

W godzinach:

poniedziałek: 9.00 do 13.00
wtorek: 9.00 do 13.00
środa: 11.00 do 15.00 (od 15.00 do17.00 pokój dyżurujący)
czwartek: 9.00 do 13.00
piątek: nieczynne (praca administracyjna Sekcji)

 

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można:

  • przesyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki
  • przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

  • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74