KOMUNIKAT

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU Sekcja Świadczeń Rodzinnych

informuje, że wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do :

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • świadczenia wychowawczego (500+)
  • świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 +

Na okres zasiłkowy 2018/2019 odbywać będzie się od dnia 1 sierpnia 2018r Starostwo Powiatowe, Pl. Słowiański 17 w Malborku (parter)

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH pokój Nr 17, w godzinach,

poniedziałek: 8.00 do 14.00
wtorek: 8.00 do 14.00
środa: 9.00 do 17.00
czwartek: 8.00 do 14.00
piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

  • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki
  • tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

– lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74