Książka teleadresowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
82-200 Malbork, ul. Juliusza Słowackiego 74
tel. 55 647-27-81
fax. 55 647-27-81 (wew. 28)

Sekretariat
Paulina Karbowiak
Starszy Referent
sekretariat@mops.malbork.pl
tel. wew. 10
Zespół interdyscyplinarny
Dorota Andrysiewicz
Inspektor
dorota.andrysiewicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 38
Kadry
Karolina Lesiak
Specjalista ds. Kadr
klesiak@mops.malbork.pl
tel. wew. 16
Administracja
Anna Wilczewska
Starszy Referent ds. Finansowo Gospodarczych
awilczewska@mops.malbork.pl
tel. wew.34
Usługi opiekuńcze
Monika Harasimowicz
Inspektor ds. usług opiekuńczych
 mharasimowic@mops.malbork.pl
tel. wew. 35
Ewa Falkiewicz
Referent ds. usług opiekuńczych
efalkiewicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 35
Dział Świadczeń z zakresu pomocy społecznej
Lucyna Śnios
Inspektor ds. Świadczeń
lucyna.snios@mops.malbork.pl
tel. wew. 11
Jolanta Kowalczyk
Referent ds. Świadczeń
jkowalczyk@mops.malbork.pl
tel. wew. 11
Elżbieta Janasek
Starszy Specjalista ds. Świadczeń
elzbieta.janasek@mops.malbork.pl
tel. wew. 13
Edyta Tuńska
Starszy Specjalista ds. Świadczeń
edyta.tunska@mops.malbork.pl
tel. wew. 13
Ubezpieczenia
Edyta Markuszewska
Starszy Referent
emarkuszewska@mops.malbork.pl
tel. wew. 24
Księgowość
Ewa Warta – Kałużna
Główna Księgowa
ewarta@mops.malbork.pl
tel. wew. 12
Katarzyna Ganczewska
Starszy Referent
kganczewska@mops.malbork.pl
tel. wew. 12
Magdalena Kochanowska
Starszy Specjalista
mkochanowska@mops.malbork.pl
tel. wew. 24
Monika Gutkowska
Starszy Referent
mgutkowska@mops.malbork.pl
tel. wew. 24
Aleksandra Potocka – Sulich
Specjalista ds. płac
aleksandra.potocka@mops.malbork.pl
tel.wew. 32
Monika Lemanowicz
Kasjer
mlemanowicz@mops.malbork.pl
tel.wew. 25
BHP
Katarzyna Mikołajczyk
Główny Specjalista ds. BHP
 tel.wew. 16
Stacja Socjalna Johanitów
Wiesława Dolatta
Starsza Pielęgniarka
wdolatta@mops.malbork.pl
tel.wew. 23
Alicja Osińska
Starsza Pielęgniarka
tel.wew. 23
Asystenci rodziny
Weronika Bracławiec
Asystent Rodziny
wbraclawiec@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Joanna Pawłowska
Asystent Rodziny
jpawlowska@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Anna Gajkiewicz
Asystent Rodziny
agajkiewicz@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Projekt
Beata Matyjaszczyk
Koordynator Zarządzający
bmatyjaszczyk@mops.malbork.pl
tel.wew. 39
Beata Rychtowska
Koordynator Finansowy
brychtowska@mops.malbork.pl
tel.wew. 39

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17 – Parter

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 9.00 – 17.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00

Kierownik

  • Pokój Nr 18
mgr Monika Sobczyńska monika.sobczynska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-10
Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie

  • Pokój Nr 5
Natalia Mleczek
Starszy Inspektor
Sprawy wg literek A-K
natalia.mleczek@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-06
Rafał Słodkowski
Referent
Sprawy wg literek L-Ż
r.slodkowski@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-08
Zasiłek pielęgnacyjny, Karta dużej rodziny

  • Pokój Nr 6
Beata Kapuścińska
Starszy Referent
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-08
Świadczenia opiekuńcze, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

  • Pokój Nr 2
Patrycja Kotowska
Starszy Inspektor
patrycja.kotowska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-12
Windykacja, świadczenia nienależnie pobrane, sprawozdawczość

  • Pokój Nr 2
Justyna Rutkowska
Starszy Inspektor
justyna.rutkowska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-12
Dział świadczeń wychowawczych

  • Pokój Nr 3
Katarzyna Czerska
Referent
k.czerska@mops.malbork.pl
tel. 55 649-50-43
Kamila Kuszelewicz
Referent
k.kuszelewicz@mops.malbork.pl
tel. 55 649-50-45
Dział Funduszu Alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

  • Pokój Nr 4
Anna Widźgowska
Referent
Sprawy wg literek A-K
anna.widzgowska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-11
Karina Zając
Starszy Inspektor
Sprawy wg literek L-Ż
karina.zajac@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-05