Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor
mgr  Jacek Wojtuszkiewicz

Z – ca Dyrektora
mgr Małgorzata Wojciechowska
tel.55 647 27 81 wew.30