Akty Prawne

I. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) – od maja 2004 r. realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, świadczeń opiekuńczych tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego jak również jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka żywego.

II. Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 554 ze zm.) – od października 2008 r. realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z jednoczesnym podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

III. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2092 ze zm). – od kwietnia 2014 r. realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa i wypłata świadczenia opiekuńczego w formie zasiłków dla opiekunów.

IV. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) – od kwietnia 2016 r. realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą świadczenia wychowawczego tzw. „500+”

V. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1428) – od kwietnia 2016 r. realizacja zadania jakim jest przyznawanie i wydawanie członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.

VI. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2016 r. poz. 1860) – od stycznia 2017 r. realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

VII. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018 r. poz. 1061) – od lipca 2018 r. realizacja zadania związanego z przyznawaniem prawa oraz wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.