Wzory wniosków i dokumenty do pobrania

Do pobrania:

 

 

Świadczenie wychowawcze

Formularz wniosku obowiązującego od 1 lipca 2019 r

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

Pobierz: Formularz wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-wychowawcze

 

Zasiłek rodzinny

 

Pobierz: Formularz wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Pobierz: Formularz wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz:  https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Pobierz:  https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Pobierz: Formularz wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Pobierz:  https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano-ciezkie-i-nieodwracalne-uposledzenie-albo-nieuleczalna-chorobe-zagrazajaca-zyciu-ktore-powstaly-w-prenatalnym-okresie-rozwoju-dziecka-lub-w-czasie-porodu-program-za-yciem

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnegozałącznika
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

 

Dobry Start:

 

 1. Formularz wniosku : pobierz https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-dobry-start
 2. Formularz załącznika do wniosku : pobierz https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-dobry-start

 

Karta Dużej Rodziny: