Harmonogram Wypłat

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

tel./fax.: 647-16-08, 647-16-06 (świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie)

tel. 647-16-07 (zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga, karta dużej rodziny)

tel. 647-16-05, 647-16-11 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych)

tel. 647-16-12 (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, nienależnie pobrane świadczenia , windykacja)

tel./fax.: 649-50-43, 649-50-45 (świadczenie wychowawcze „500+”)

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Podane terminy dotyczą wypłat gotówkowych w kasie MOPS. W przypadku, gdy świadczenia mają być przekazywane na konto bankowe podany termin jest datą przekazania należnej kwoty z rachunku bankowego MOPS.

Nazwisko w/g litery /Miesiąc

Rok 2016

Rok 2017

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

A, B, C, D, E, F

20

21

16

20

17

22

19

22

21

20

22

19

19

G, H, I, J

21

22

19

23

20

23

20

23

22

21

23

20

20

K

24

23

20

24

21

24

21

24

23

24

24

21

23

L, Ł, M, N

25

24

21

25

22

27

24

25

26

25

25

25

24

O, P, R

26

25

22

26

23

28

25

26

27

26

28

26

25

S, Ś

27

28

27

24

29

26

29

28

27

29

27

26

T, U, W, Z, Ź, Ż

28

29

23

30

27

30

27

30

29

28

30

28

27

 

Harmonogram wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2015/2016

 Harmonogram wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2014/2015

 Harmonogram wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2013/2014.

 Harmonogram wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2012/2013.

 Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2011-2012.

 Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010-2011.