Harmonogram Wypłat

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

tel./fax.: 647-16-08, 647-16-06 (świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie)

tel. 647-16-07 (zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga, karta dużej rodziny)

tel. 647-16-05, 647-16-11 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych)

tel. 647-16-12 (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, nienależnie pobrane świadczenia , windykacja)

tel./fax.: 649-50-43, 649-50-45 (świadczenie wychowawcze „500+”)

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Podane terminy dotyczą wypłat gotówkowych w kasie MOPS. W przypadku, gdy świadczenia mają być przekazywane na konto bankowe podany termin jest datą przekazania należnej kwoty z rachunku bankowego MOPS.

harmonogram_2017-2018(2)

 

Harmonogram wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2015/2016