Numery Kont

– wpłaty dokonywane tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Bank BPH Nr konta: PL 16 1060 0076 0000 3210 0019 3607

 

– wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Bank BPH Nr konta: 25 1060 0076 0000 3310 0018 0204