Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Juliusza Słowackiego 74, 82-200 Malbork

Godziny otwarcia Ośrodka: 7:00-15:00

tel. 55 647-27-81
fax. 55 647-27-81 (wew. 28)

adres e-mail : sekretariat@mops.malbork.pl

Dyrektor mgr  Jacek Wojtuszkiewicz

przyjmuje interesantów w poniedziałki i środy w godz.8.00-15.00

Zastępstwo w czasie nieobecnosci dyrektora pełni
mgr Małgorzata Wojciechowska
tel.55 647 27 81 wew.30

Komórka BHP:
specjalista Katarzyna Mikołajczyk

Radca Prawny:

przyjmuje klientów korzystających z pomocy tut.ośrodka w środy w godzinach 7:30-8:50

SEKRETARIAT

 Referent

Paulina Karbowiak
sekretariat@mops.malbork.pl
tel. wew. 10

Zespół interdyscyplinarny

Starszy Referent
Dorota Andrysiewicz
dorota.andrysiewicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 38

KADRY

Starszy specjalista ds. kadr
Ewa Piotrowska
ewa.piotrowska@mops.malbork.pl
tel. wew. 16

ADMINISTRACJA

Referent ds. finasowo-gospodarczych
Anna Wilczewska
awilczewska@mops.malbork.pl
tel. wew.34

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Starsi referenci ds. usług opiekuńczych

Monika Harasimowicz
Lucyna Śnios

lucyna.snios@mops.malbork.pl
tel.wew.35

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ z zakresu pomocy społecznej

Starszy specjalista ds. świadczeń

Danuta Wilczewska
danuta.wilczewska@mops.malbork.pl

Renata Jędra
renata.jedra@mops.malbork.pl
tel. wew. 11

Elżbieta Janasek
elzbieta.janasek@mops.malbork.pl

Edyta Tuńska
edyta.tunska@mops.malbork.pl
tel. wew. 13

UBEZPIECZENIA

Aleksandra Potocka-Sulich
aleksandra.potocka@mops.malbork.pl
tel. wew. 24

KSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa
Ewa Warta-Kałużna
ewarta@mops.malbork.pl
tel.wew.12

Specjalista ds. płac

Zofia Tetkowska
tel. wew.32

Starszy inspektor

Magdalena Kluczyńska
magdalena.kluczynska@mops.malbork.pl

Starszy inspektor

Magdalena Hamadyk
magdalena.hamadyk@mops.malbork.pl
tel.wew. 27

Specjalista (kasa)
Karolina Lesiak
tel.wew. 25


SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku

82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17 – Parter

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 9.00 – 17.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00

Kierownik mgr Monika Sobczyńska

Pokój Nr 18
monika.sobczynska@mops.malbork.pl

tel. 55 647-16-10

Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie

Pokój Nr 5

Starszy Inspektor Natalia Mleczek

Sprawy wg literek A-K
tel. 55 647-16-06
natalia.mleczek@mops.malbork.pl

Referent Rafał Słodkowski

Sprawy wg literek L-Ż
tel. 55 647-16-08
r.slodkowski@mops.malbork.pl

Zasiłek pielęgnacyjny, Karta dużej rodziny

Pokój Nr 6

Starszy Referent Beata Kapuścińska
tel. 55 647-16-08
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl

Świadczenia opiekuńcze, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Pokój Nr 2

Starszy Inspektor Patrycja Kotowska
tel. 55 647-16-12
patrycja.kotowska@mops.malbork.pl

Windykacja, świadczenia nienależnie pobrane, sprawozdawczość

Pokój Nr 2

Starszy Inspektor Justyna Rutkowska
tel. 55 647-16-12
justyna.rutkowska@mops.malbork.pl

Dział świadczeń wychowawczych

Pokój Nr 3

Referent Katarzyna Czerska

tel. 55 649-50-43

k.czerska@mops.malbork.pl

Referent Kamila Kuszelewicz

tel. 55 649-50-45

k.kuszelewicz@mops.malbork.pl

Dział Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Pokój Nr 4

Referent Anna Widźgowska

Sprawy wg literek A-K
tel. 55 647-16-11
anna.widzgowska@mops.malbork.pl

Starszy Inspektor Karina Zając

Sprawy wg literek L-Ż
tel. 55 647-16-05
karina.zajac@mops.malbork.pl


STACJA SOCJALNA JOHANITÓW

tel.wew. 23

Wiesława Dolatta

Alicja Osińska